Roda bestuur weer bijna compleet!

In de ledenvergadering in het najaar vorig jaar hebben de bestuursleden Irma, Jannus en Bernlef aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Jannus en Bernlef waren bereid aan te blijven tot er nieuwe bestuursleden waren gevonden. Daarnaast was de functie van voorzitter nog steeds vacant. Het bestuur heeft daarop een tijdelijke commissie in het leven geroepen om nieuwe bestuursleden te zoeken.  Die commissie is wel en niet in haar opdracht geslaagd. Er zijn verschillende mensen voor het voorzitterschap benaderd. Iedereen had zo zijn reden om dat (nog) niet te doen.  Uiteindelijk hebben 2 commissieleden toen besloten om zelf het voorzitterschap te gaan vervullen in een “duo constructie’. Paul van den Bergh, voormalig jeugdvoorzitter van Roda, wordt als voorzitter het gezicht “naar buiten” van Roda. Zijn duo maatje wordt Age Knossen (sr.) die zich op de interne zaken zal richten. Een taakverdeling moet overigens nog worden gemaakt. Beiden doen ook al het nodige bij Roda in verschillende commissies, daar gaan ze een deel van afstoten. Als secretaris kunnen we presenteren Yoets Dubbeld, speelster van Roda 1 en werkzaam bij Stage Entertainment (Albert van der Linde/ Joop van den Ende)). Wij zijn nog op zoek naar 2 bestuursleden voor de technische zaken bij de senioren en de jeugd. Daarnaast hebben zitting in het bestuur Otto Hauzendorfer als jeugdvoorzitter en Piet Riet als penningmeester. De Ledenvergadering moet nog wel akkoord gaan met de benoemingen, maar de aspirant bestuursleden beginnen wel alvast met hun werkzaamheden.