Roda wint prijs voor meest verdienstelijke Wessaners.

Op de Nieuwjaarsreceptie van maandag 7 januari van de Westzaanse Gemeenschap en Dorpscontact werd Roda in het zonnetje gezet door het winnen van de zogenaamde Geertje Visser Schoen prijs voor de meest “Verdienstelijke Wessaners in 2018”.

Op de foto de redactie van de makers van het jubileumboek. Vlnr.: Lida Visser, Luzan Veenendaal en Age Knossen. Sef Naus was door ziekte verhinderd.

De jury was onder de indruk van wat er het afgelopen jaar door Roda tot stand is gebracht door enerzijds de Jubileumcommissie WKV Roda 100 jaar, die bijna iedere maand een grote jubileumactiviteit georganiseerd heeft en daarnaast de redactie van het Jubileumboek WKV Roda 100 jaar die het fraaie jubileumboek vorig jaar heeft uitgebracht.

Het bestuur van het Geertje Visser Schoenfonds heeft uiteindelijk besloten de prijs toe te kennen aan de redactie van het Jubileumboek WKV Roda 100 jaar. Op de foto de reactieleden die bloemen in ontvangst mochten nemen en een bronzen sculptuur van de kunstenaar Leonard Frederiks, die het gemeenschapsleven in Westzaan symboliseert. Helaas kon corrector en taalkundig adviseur Sef Naus door ziekte de uitreiking niet bijwonen.

Op de website van de Westzaanse Gemeenschap is veel meer informatie (en foto’s) te vinden o.a. over de uitreiking van de Ereprijs van Zaanstad aan Martin van’t Veer die talloze vrijwilligersfuncties vervult in Westzaan (en ook lid van Roda is geweest).