Copyright

logo

Algemeen

Westzaanse korfbalvereniging Roda, hierna te noemen W.K.V. Roda, verleent u hierbij toegang tot www.wkvroda.nl (hierna te noemen de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door W.K.V. Roda en derden zijn aangeleverd.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij WKV Roda en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WKV Roda, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Linken en refereren naar de home pagina van de Website mag wel maar niet naar enige andere pagina.

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u W.K.V. Roda een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van W.K.V. Roda en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is.

De webmaster van de Website is Maarten Hos. Hij heeft de Website ontworpen en gepubliceerd in opdracht van het bestuur van W.K.V. Roda.

© 2024 W.K.V. Roda – Alle rechten voorbehouden.