Privacyverklaring

logo

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de Website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het beheren van de ledenadministratie en het bevorderen van de communicatie tussen leden en belanghebbenden van W.K.V. Roda. Uw persoongegevens (voorzover van toepassing) worden niet openbaar gemaakt (zowel publiekelijk als binnen de vereniging) tenzij dit past bij uw rol binnen de vereniging van W.K.V. Roda en pas na uw uitdrukkelijke toestemming. Uw toestemming kan te allen tijde door u worden ingetrokken.

Als u een contact- of aanmeldingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Ledenadministratie

Uw persoonsgegevens bedoeld voor de ledenadministratie worden door ons zorgvuldig bewaard. Deze gegevens worden ook gebruikt om de website te kunnen personaliseren. Dit betekent dat wij functionaliteit kunnen afstemmen per persoon. Dit soort functionaliteit is niet beschikbaar als iemand niet is ingelogd. Zolang u geen inlog code heeft of deze niet gebruikt heeft u geen extra functionaliteit en wordt u door de site als gast gebruiker gezien. Slechts leden en belanghebbenden van W.K.V. Roda kunnen een inlog code ontvangen. Pas wanneer wij extra functionaliteit kunnen aanbieden zal iemand een inlog code ontvangen.

Cookies en social media

Deze site maakt gebruik van cookies. Deze website zelf maakt alleen gebruik van “first party” cookies waarin geen persoonsgegevens bewaard worden. De cookies zijn voor u dus absoluut veilig. Onze site heeft echter ook social media knoppen om aan te kunnen geven dat u onze site leuk vind. Deze knoppen maken gebruik van “third party” cookies. De functionaliteit achter de knoppen wordt niet door ons ontwikkeld. U moet zelf beoordelen of u deze aanbieders wil vertrouwen. Leest u de privacyverklaring van Facebook , Google en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Meer over cookies en social media kunt u lezen in onze cookieverklaring.

Bezoekerstatistieken

De website verzamelt gegevens van bezoekers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van AWStats. De AWStats server draait geheel in eigen beheer en verzamelt alleen statistieken voor W.K.V. Roda. Hierbij worden geen cookies gebruikt. De gegevens worden niet met derden gedeeld. Met behulp van deze gegevens kunnen wij een beter beeld krijgen over het gebruik van de website. De gegevens die verzameld worden zijn anoniem:

 • Het type besturingssysteem (Windows 7, Mac OS, Android, etc.).
 • Het type Browser (IE, Firefox, Chrome, etc.) en versie.
 • Het land van waaruit naar de site werd gegaan.
 • De zoek-machine, de zoek termen en de link naar de website die gevonden en gebruikt werd.
 • De pagina’s die bezocht werden plus de tijd en voor hoe lang.

Gebruik van persoongegevens op de website

De website heeft toegang tot uw persoonsgegevens zoals u ze aan ons heeft doorgegeven. Deze gegevens worden zorgvuldig bewaard. Hier heeft u een overzicht van de het welke persoonsgegevens en het niveau van openbaarheid zoals ze op de site gebruikt worden:

    Publiekelijk:

   • Naam. Uw naam kan vermeld worden op diverse paginas. Dit kunnen bijvoorbeeld al vermeldingen zijn in team verslagen en-of team overzichten.
   • Fotos. Op verschillende gelegenheden worden er bewust of onbewust fotos van u gemaakt. Deze fotos kunnen gepubliceerd worden in bijvoorbeeld verslagen van evenementen. Op de home pagina van de site worden ook fotos getoond voor promotiedoeleinden. Ook hier kan een persoonlijke afbeelding van u voorkomen.
   • Geboortedag. De verjaardagskalender maakt vermelding van alle bekende verjaardagen (met naamsvermelding) van leden of belanghebbenden van de vereniging W.K.V. Roda. Het jaar wordt niet vermeld.
   • Adres. Wanneer het van toepassing is om uw adres te gebruiken zullen deze na uitdrukkelijke toestemming op de website vermeld worden. Een bekend voorbeeld zijn de adressen waar het Ledenwerving Aanmeldingsformulier ingeleverd kan worden.
   • Commissie. Wanneer u in een commissie zit wordt u als zodanig vermeld op de website.
   • Rol (binnen de verenging). Bijvoorbeeld uw rol binnen een commissie.

Alleen na inloggen zijn momenteel nog geen extra gegevens toegankelijk.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u lid bent van W.K.V. Roda of om een andere reden uw persoonsgegevens aan ons heeft doorgegeven, dan heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.