Disclaimer voor www.wkvroda.nl

logo

Algemeen

Westzaanse korfbalvereniging Roda, hierna te noemen WKV Roda, verleent u hierbij toegang tot www.wkvroda.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door WKV Roda en derden zijn aangeleverd. WKV Roda behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De materialen zoals aangeboden op de Website zijn zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De materialen kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van WKV Roda.

In het bijzonder zijn alle prijzen (zoals voor contributies) op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen in beperkte mate zelf inhoud plaatsen  op de Website. WKV Roda oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. WKV Roda zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens initieel via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd en aangepast naar de behoefte van W.K.V. Roda.