Spelregelbewijs verplicht per 1 september 2018

Beste leden van WKV Roda,

Uit onderzoek blijkt dat betere kennis van de spelregels leidt tot een beter klimaat en beter gedrag op de sportvelden. Korfbalmasterz.nl biedt op een laagdrempelige manier de mogelijkheid om spelregelkennis van korfbal te vergroten en bij te houden. Sinds de start in 2015 hebben inmiddels al bijna 6.000 korfballers het spelregelbewijs behaald via deze website. Per 1 september 2018 is dit verplichte kost.

De maatregel komt voort uit de nadrukkelijke wens van verenigingen om het verplichte spelregelbewijs onderdeel te maken van het lidmaatschap.

Inmiddels is dit al een van de voorwaarden voor het certificeren van verenigingen met het certificaat ‘Arbitrageproof’, welke wij als Roda ook graag zouden willen bemachtigen. Met dit certificaat worden verenigingen onderscheiden die op arbitragebied hun zaken prima voor elkaar hebben.

Het verplichte spelregelbewijs wordt gefaseerd ingevoerd op aangeven van de verenigingen. Dit houdt in dat de eerste groep leden, de senioren, vanaf 1 september 2018 in het bezit dient te zijn van het spelregelbewijs. Vervolgens komt daar ieder jaar een groep leden bij, wat er schematisch als volgt uitziet:

IngangsdatumCategorie
1 september 2018Senioren
1 september 2019Junioren
1 september 2020Aspiranten

Op dit moment gaan we inventariseren wie er al in het bezit zijn van een spelregelbewijs. De overige spelers en jeugdtrainers die nog niet in het bezit van een spelregelbewijs zijn zullen een uitnodiging krijgen voor het bijwonen van een van de bijscholingsavonden. Als hiervan de data’s bekend zijn zullen jullie zo spoedig mogelijk een uitnodigen krijgen.

Met sportieve groet,

De TC