Sponsor Worden

Korfbal zonder sponsoring is nauwelijks meer voor te stellen. Verenigingen hebben 3 belangrijke inkomstenbronnen:

  • ledencontributies
  • kantine omzet
  • sponsorbijdragen

De laatste jaren zijn de kosten van de huur van sporthallen,
bijdragen aan de Nederlandse Korfbalbond en de inkoop van
de kantine fors gestegen.

Wij proberen de kostenstijgingen zoveel mogelijk door te
berekenen aan de leden en in de prijzen van de sportkantine.
Voor middelgrote verenigingen, waartoe Roda gerekend mag
worden, is de exploitatie echter niet alleen meer sluitend te
krijgen met contributies en opbrengsten uit de kantine omzet.

Ook sponsorinkomsten zijn hard nodig!

Onze sponsors zien dat ook in. Zij waarderen de inspanningen
die Roda doet om de kleinere kernen zoals Westzaan en
Assendelft leefbaar te houden. Bij een winkelbestand wat
onder druk staat, sociale verbanden die minder hecht worden,
wordt een sportvereniging als Roda steeds belangrijker.

Wij willen onze talrijke sponsors en adverteerders bedanken
voor het vertrouwen, dat zij veelal al jarenlang, in ons stellen.
Maar als vereniging willen wij ook graag nieuwe sponsors en adverteerders verwelkomen.

Voor meer informatie kunt u de brochure hier downloaden.

Sponsormogelijkheden RODA