Taakverdeling op hoofdlijnen Paul/Age voorzitterschap Roda

                                  Paul                                        

Algemeen: “ Gezicht van de club”

  • OKZW
  • Voorzitter Ledenvergadering
  • Leidt andere bijeenkomsten binnen de club, bijvoorbeeld jaarafsluiting, kaderavond, vrijwilligers avond, Ouders graag gezien. Huldigt kampioenen bij senioren enz.
  • Aanspreekpunt Jubileumcommissie Roda 100 jaar (ook i.v.m. representatieve verplichtingen) en TJC (tijdelijk, totdat er een nieuw bestuurslid is die tevens deel uitmaakt van de JC)

                                      Age

Algemeen: Is gericht op interne gang van zaken

  • Zit bestuursvergaderingen voor
  • Aanspreekpunt voor commissies/stichtingen die niet direct in het bestuur vertegenwoordigd zijn, zoals Evenementencommissie, Sponsorcommissie, redactie, Roda Korfbal Academie (samen met vz. TJC of ander TJC lid), Club van 100, Kledingcommissie, Ledenwerving/KangoeroeKlup, TC (tijdelijk) tot er een nieuw bestuurslid is, Papiercommissie, zaalcommissarissen.