Technisch Jeugdplan Roda

In de laatste weken van de schoolvakantie is het Technisch jeugdplan van Roda gemaakt door de trainers en Chris Kaper van Kaper Coaching. Het beslaat uit slechts 6 pagina’s omdat wij vinden dat de praktijk belangrijker is dan veel papier. Chris Kaper zal de minder ervaren trainers en coaches in het begin assisteren bij hun taak. In de toekomst is het de bedoeling dat de ervaren trainers de minder ervaren trainers gaan begeleiden. Wat in het jeugdplan  staat is onze gezamenlijk verhaal, de “rode draad”, de jaarplanning, de tactische rode draad (welk systeem spelen we bij welke leeftijdscategorie), de technische rode draad, coaching, de doelen per team, bijeenkomsten voor ouders per team. Na de eerste thuiswedstrijden willen we de ouders per team in een half uur bij praten over onze plannen, wat verwacht de trainer en/of coach van de ouders en wat mogen de ouders van Roda verwachten en van de trainer/coach.