Toestemmingsverklaring AVG

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij graag onze leden goed informeren over onze sportactiviteiten, bijeenkomsten en dergelijke. Ook willen we wedstrijdverslagen, foto’s en filmpjes op WWW.WKVRODA.NL (verder: de Website), RODA’s Facebook pagina, of in de Roda Nieuwsflits plaatsen en teamfoto’s met spelersnamen in het Clubgebouw ophangen of op de Website plaatsen. Om dit te kunnen blijven doen onder de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wetgeving, ook wel privacywet genoemd, vragen wij u door middel van dit formulier om uw toestemming om uw persoonlijke gegevens hiervoor te gebruiken.

Met dit formulier geef ik (verder: Ondergetekende) WKV RODA (verder: de Verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.

lk geef de Vereniging WEL of GEEN’ toestemming voor de volgende gegevensverwerkingen:

(U kunt uw keuze maken onderdaan de pagina in het formulier)

  • Het publiceren van foto’s, waaronder pas-foto’s, teamfoto’s en foto’s tijdens wedstrijden of andere RODA activiteiten, en voor Website of Facebook eventueel ook filmpjes, waar ik op sta:
  • op de Website op de RODA Facebook pagina in het Clubgebouw De Kemphaan in Sportlink (gebruikt voor ledenadministratie)  in de KNKV App (o.a. gebruikt door coaches en scheidsrechters om wedstrijden te administreren)
  • Mijn naam te noemen bij wedstrijdverslagen, verslagen van andere activiteiten, indelingen van ploegjes, scheidsrechters, etc. op de Website of de RODA Facebook pagina.
  • Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen en gegevens. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de Vereniging mij opnieuw om toestemming.

lk mag mijn toestemming op elk moment intrekken of wijzigen. lk kan op elk moment de Vereniging schriftelijk verzoeken om specifieke foto’s of filmpjes waar ik op sta te verwijderen van de Website, Facebook of het Clubgebouw. Stuur hiervoor een mailtje naar Bestuur@wkvroda.ni.

Atle persoonsgegevens die met de Vereniging gedeeld worden zullen overeenkomstig met de Privacy Policy van de Vereniging worden behandeld. Deze staat op de Website: https:((www.wkvroda.nl/privacypolicy-avg/

Mijn naam, e-mailadres en telefoonnummer kunnen worden gedeeld met KNKV (korfbalbond), commissieleden, trainers/coaches of andere functionarissen van de Vereniging indien noodzakelijk voor het functioneren van de Vereniging. Voor het delen van persoonsgegevens met andere partijen of andere doeleinden dan hierboven genoemd, dient de Vereniging mij eerst apart om toestemming te vragen.

    lk geef de Vereniging WEL of GEEN' toestemming voor bovenstaande gegevensverwerkingen:

    LET OP: Ingeval Ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.