UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING WKV RODA

Het bestuur nodigt alle leden (senioren/junioren), recreanten, ereleden, leden van verdienste en ouders/verzorgers van jeugdleden uit om deze vergadering bij te wonen.

Datum: Vrijdag 20 oktober 2017

Plaats: De Kemphaan

Aanvang: 20.00 uur

AGENDA:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 19-05-2017 (zie bijlagen)
 4. Mededelingen van het bestuur
 5. Jubileumjaar
 6. Jubilarissen
 7. Jaarverslagen: (zie bijlagen)
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Kascommissie
 • Overige commissies
  • Evenementencommissie
  • Jeugd Activiteiten Commissie
  •  Jeugdcommissie
  •  Kampeercommissie
  •  Kantinecommissie
  • Kledingcommissie
  •  Ledenverwervingscommissie
  •  Papiercommissie
  •  Recreanten
  • Redactie De Rodiaan en webredactie
  • Roda Korfbal Academie
  • Scheidsrechterscommissie
  • Sponsorcommissie
  • Technische Commissie
  • Technische Jeugd Commissie
  • Zaalcommissie
 1. Aanvulling commissies die onderbezet zijn
 2. Benoeming kascommissie
 3. Begroting 2017/2018 en voorstel contributie 2017/2018
 4. Rondvraag (max. 2 vragen per lid)
 5. Sluiting