Uitnodiging tussentijdse algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden (senioren/junioren/oudste aspiranten), ereleden, leden van verdienste en ouders/verzorgers van jeugdleden uit om deze vergadering bij te wonen. Alleen leden die op 1 juli 2017 vijftien jaar of ouder zijn hebben stemrecht.

Datum: Vrijdag 19 mei 2017

Plaats:                  De Kemphaan

Aanvang:            20.00 uur

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 30-09-2016 (zijn reeds eerder verspreid)
 4. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Voorzitter: Paul van den Bergh (extern) en Age Knossen (intern) . Secretaris: Yoets Dubbeld
 5. Afscheid vertrekkende bestuursleden: Jannus Kat; Bernlef Knossen; Irma Kemna.
 6. Mededelingen van het bestuur
 7. Jubileumjaar 2018
 8. Kledinglijn volgend seizoen
 9. Afscheid en benoeming commissieleden volgend seizoen en vaststellen eventuele vacatures.
 10. Rondvraag (max. 2 vragen per lid)
 11. Sluiting