Van de voorzitter

Een minder populair onderwerp om te bespreken is alcoholbeleid van (sport)clubs. Er is in de afgelopen jaren het nodige veranderd op het gebied van alcoholbeleid. Waar het vroeger heel normaal was om op je 16e of nog eerder een biertje in de kantine te drinken is dat nu echt verboden. Er is duidelijke wetgeving vanuit de overheid waar je aan moet voldoen. Als er in je sportkantine kinderen onder de 18 jaar alcohol krijgen (al dan niet doorgegeven) staan daar zware sancties op (boetes en sluiting van de kantine). We willen er als club alles aan doen om hierop te handhaven. In de komende periode zullen we de geldende regels duidelijk communiceren op onze website. Ook zullen de regels duidelijk zichtbaar in de kantine hangen. Als blijkt dat er overtredingen plaats vinden, zullen we de overtreders bij een feestje naar huis sturen. We vragen aan iedereen om hier goed op te letten. Het helpt natuurlijk ook dat er van huis uit op gewezen wordt, dat alcoholgebruik in de sportkantine onder de 18 jaar niet mag. We willen gezellige feestjes bij Roda waarbij het voor iedereen leuk en gezellig is.

Het is voor onze vrijwilligers (organisatie en barbezetting) niet altijd makkelijk en leuk om nee te moeten verkopen. Als (jeugd)bestuur zullen we daarom of feestjes de organisatie op dit vlak gaan ondersteunen.

Wij willen en veilige en gezonde club zijn en gaan uit van jullie begrip en medewerking!

Age Knossen
Voorzitter WKV Roda