Van de voorzitter

Het korfbalseizoen 22/23 zit er op! We kunnen met elkaar terugkijken op een geslaagd seizoen. We hebben de afgelopen weken een aantal zaken met veel succes mogen organiseren:

  • Een prachtig schoolkorfbal toernooi o.l.v. de jeugdcommissie met veel hulp van onze A1 en B1!
  • Een prachtige seizoen afsluiting met de jeugdoptocht, een BBQ en een eindfeest o.l.v. onze feestcommissie
  • Ouder-kind korfbal o.l.v. het JAC
  • Promotie van RODA 1 naar de 1e klasse
  • Behoud van RODA 2 in de 2e klasse (verzoek/vraag van KNKV na afloop van het seizoen of wij in de 2e klasse wilden blijven i.p.v. degradatie naar de 3e klasse)

Uiteraard zijn we al geruime tijd bezig met komend seizoen. Het is voor de club top prioriteit om voor alle (jeugd) ploegen kundige trainers en coaches te hebben. Dit is nu op een haar naar gerealiseerd. Ook voor de laatste ploeg hopen we komende week de trainersstaf rond te hebben.

Verder is de feestweekend organisatie druk bezig met de voorbereidingen voor het feestweekend in september. Op 22 september staat de veiling gepland. We zijn nog druk op zoek naar veilingitems dus ideeën en kavels worden zeer gewaardeerd. Op 23 september staat de playbackshow gepland. Het aantal aanmeldingen voor optredens loopt storm. Op 24 september sluiten we af met een groots stratenkorfbal toernooi. Alle opbrengsten van dit weekend komen ten goede aan de verduurzaming van ons clubgebouw. Voor dit project hebben we inmiddels ook al een tweetal subsidies mogen ontvangen.

Over de verbouwplannen en binnengekomen subsidies geven we als bestuur op de komende ledenvergadering een update. De ledenvergadering staat gepland voor vrijdag 13 oktober.

Ik wens iedereen een fijne vakantie en alvast een frisse start van het nieuwe korfbalseizoen.

Age Knossen