Van de Voorzitter

Aanstaande vrijdag staat de Algemene Leden Vergadering van WKV Roda op het programma. De ledenvergadering is uiteraard voor alle leden, leden van verdienste, ere-leden en ere-voorzitters, maar wij vinden een grote betrokkenheid binnen onze club erg belangrijk, dus ouders van jeugdleden en overige betrokkenen zijn van harte welkom!

Komende vrijdag hebben we een drukke agenda, met onder andere:

  • een terugblik op het afgelopen seizoen
  • de financiĆ«le positie van WKV Roda
  • de concrete plannen van de verbouwing van de Kemphaan
  • overzicht huidige ledenaantal en speerpunt ledenwerving
  • update van de Jeugd Commissie
  • update van de vrijwilligers coƶrdinator
  • af- en aantredend bestuurslid

Er gebeurt genoeg binnen onze club en we praten iedereen graag bij. Uiteraard sluiten we de vergadering met de rondvraag en daarna drinken we nog een drankje met elkaar. De eerste ronde is van de penningmeester!

Graag tot aanstaande vrijdag 13 oktober om 20 uur in de Kemphaan

Age Knossen
Voorzitter