Van de voorzitter:

2024

Allereerst wens ik iedereen een mooi, gezond en sportief 2024!

Komend jaar is een bijzonder jaar voor Roda. We hebben ons de afgelopen jaren als bestuur doelen gesteld op vrijwilligersgebied en op het renoveren en verduurzamen van ons complex. Met het aanstellen van onze vrijwilligers coördinator (en de bijbehorende interactie met de vrijwilligers) en de lopende verbouwing zijn we hard op weg om deze doelen te bereiken. Dat betekent uiteraard niet dat je achterover kan leunen. Als je jezelf geen doelen stelt kan je ook nergens naar toe werken. Er liggen genoeg uitdagingen te wachten voor de toekomst.

We willen groeien in ledenaantal. Het is gezond voor de club en het bijbehorende kader. Het is een gevaar voor de sport dat er steeds meer clubs fuseren. Verder willen we heel graag onze maatschappelijke rol vergroten. We willen relevant zijn voor de omgeving. De komende periode gebruiken we als bestuur om de nieuwe doelen verder uit te werken. We houden u op de hoogte!

Age Knossen