Verenigingsondersteuning Rabobank en NOC*NSF

Zoals bekend sponsort de Rabobank ons al onafgebroken 45 jaar! Hier komen op zijn minst nog twee jaar bij. De afgelopen week heeft de Rabobank ons weer een belangrijke financiële toezegging gedaan. Wij kunnen daar de ambities geformuleerd in de Pitch gericht op het jeugdbeleid, voor het lopende en het komende seizoen, helemaal mee financieren. Rabobank bedankt!

Zoals bekend heeft de Rabobank haar sponsorbeleid het afgelopen jaar gewijzigd. De sleutel woorden zijn niet langer reclameborden of shirtsponsoring maar: maatschappelijk, duurzaam en gezond. Ook Roda heeft een verzoek ingediend (“een pitch”) en zoals bekend is ons verzoek gehonoreerd. Wij hebben ingezet op de thema’s “maatschappelijk en gezond” en dan gericht op ons jeugdbeleid.

De Rabobank werkt samen met NOC*NSF om sportverenigingen actief te begeleiden.

Wij hebben in het najaar een intake gehad met Jacinta Liewes van NOC*NSF waarbij een deel van de JC, het JAC, (jeugd)trainers en het bestuur aanwezig waren. Rond de jaarwisseling hadden wij al gehoord, omdat het voor alle betrokken partijen een nieuw traject is, dat het allemaal wat langer ging duren. Maar er komt nu dus steeds meer duidelijkheid!

In een van de vorige Nieuwsflitsen hebben we al gezegd dat Kaper Coaching ook is ingeschakeld door NOC*NSF om ons te begeleiden. Omdat wij Chris Kaper deze zomer al hadden benaderd om onze jeugdtrainers te begeleiden kwam dat natuurlijk heel goed uit. Chris Kaper doet het onderdeel “boeien en binden” wat wij in de intake bij Jacinta Liewes ook naar voren gebracht hebben. Ook is de naam van Sport Service Noord-Holland gevallen, maar dat is nog niet concreet.

Er wordt nog naar een mooi moment gezocht om de overeenkomst feestelijk te ondertekenen.