Vrijwilligers nodig!

Wij hebben dringend versterking nodig voor de Technische Jeugdcommissie (teams indelen, trainers/coachen zoeken, nieuwe technische jeugdplan mee helpen uitvoeren. De redactie van het clubblad, speciaal een jeugdredacteur. De redactie is nu heel kwetsbaar. Verder hebben we een paar feestbeesten nodig voor de evenementencommissie.

Neem dit bericht niet voor kennisgeving aan, maar kom in actie of geef de naam door van iemand die dit wil. Het belangrijkste wat nodig is voor al deze functies is enthousiasme, de andere competenties heb je misschien al en anders leer je ze wel. Ook ouders zijn prima geschikt. Reacties naar het clubblad, wij zetten het wel door: krantje@wkvroda.nl