Vrijwilligersbeleid

Het bestuur heeft het vrijwilligersbeleid hoog op de agenda staan. Als Roda zijn we een echte dorpsclub. Een dorpsclub heeft als voordeel dat er een mentaliteit heerst om iets voor het dorp of de vereniging te willen doen. We hebben altijd een mooie en enthousiaste groep vrijwilligers gehad en die hebben we nog steeds. De laatste jaren neemt het aantal seniorenteams helaas wat af. Dit betekent dat de “standaard” groep vrijwilligers waar je uit kan putten beperkter wordt. Gelukkig hebben we een grote jeugdafdeling met veel enthousiaste ouders. Door meer kenbaar te maken wat we als club nodig hebben om een gezonde basis en bestaansrecht te blijven hebben, gaan we als bestuur actief aan de slag met werving van vrijwilligers.

Verder zullen we een beleid uitstippelen en voeren om RODA ook in de toekomst een gezonde club te laten zijn. Een eerste start van het bestuur is het plaatsen van vacatures op de website. Er is een speciale pagina aangemaakt waar de vacatures continu zichtbaar zullen zijn. Uiteraard zullen deze regelmatig onder de aandacht gebracht worden. Voor commissies met vacatures geldt dat ze deze pro-actief mogen melden. Uiteraard kan je ook even aangeven bij het bestuur dat je een vacature hebt en graag wat hulp ontvangt bij het plaatsen. Hieronder staan de eerste 3 vacatures. We gaan er als vereniging alles aan doen om deze de komende periode in te vullen. Er zullen de komende periode meer vacatures onder de aandacht gebracht worden via de Nieuwsbrief en de website. Als je interesse of vragen hebt meld je dan bij iemand van het bestuur.

Secretaris van het bestuurLid Jeugd Activiteiten CommissieWedstrijdsecretaris senioren

Functie: Secretaris van het bestuur

Het bestuur van WKV Roda is op zoek naar een enthousiast collega bestuurslid voor de functie van secretaris. Als bestuur van WKV Roda hebben we ambities en leuke plannen. Je komt in een team terecht wat je goed kan ondersteunen. Als je ambitie en/of interesse hebt laat het dan snel weten. Je kunt contact opnemen met Joris Theewis of Age Knossen.

De functie houdt het volgende in:

Secretaris

 • Het functioneren als volledig bestuurslid.
 • Het notuleren van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen.
 • Het onderhouden van inkomende en uitgaande correspondentie per post en per email.
 • Het archiveren van de notulen van de vergaderingen.
 • Het schrijven van het bestuurlijk jaarverslag.
 • Het verzorgen en verspreiden van de jaarlijkse ledenlijsten.
 • Het plaatsen van verslag van vergaderingen in de nieuwsbrief.
 • Aankondigen bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen via de website/email.
 • Overige bestuursleden tijdig voorzien van notulen en agenda van vergaderingen.
 • Overzicht van jubilarissen onderhouden en onderscheidingen bij de bond opvragen (bij 25, 50 en 75 lidmaatschap)
 • Correspondentie KNKV (ledenlijst, adressenboekje, mutaties)
 • Beheerder van Sportlink.
 • Gezamenlijk met mede bestuursleden beleid maken en visie uitstippelen.
 • Aanspreekpunt voor diverse commissies.

Tijdsbesteding

Het bestuur vergadert circa om de 6 weken. Verder vraagt het uitwerken van de notulen en het bijhouden van de email ook enige tijd.

Contact: bestuur@wkvroda.nl

Functie: Lid Jeugd Activiteiten Commissie

De Jeugd Activiteiten Commissie is op zoek naar een collega. Het zou heel handig zijn als dit een ouder of verzorger is van een jong Roda lid, zodat de commissie goed kan inspelen op het organiseren van activiteiten voor onze jongste jeugd.

Lid JAC

 • Het bedenken en uitvoeren van activiteiten naast het korfbal voor alle jeugdleden
 • Het organiseren van jaarlijks terugkerende evenementen zoals feest- en discoavonden, knutselmiddagen, spelletjesmiddagen, Sinterklaas- en kerstactiviteiten, etc.
 • Het opnieuw leven inblazen van een ouderwets succes: Roda’s Playbackshow
 • Contact onderhouden met overige betrokken commissies over de evenementen

Tijdsbesteding

Leuke vergaderingen met koffie en thee. Aanwezig op de evenementen.

We kunnen ons voorstellen dat het storm loopt voor deze functie. Dus meld je snel aan: bestuur@wkvroda.nl

Functie: Wedstrijdsecretaris senioren onderdeel van de Technische Commissie

De TC is op zoek naar een collega voor de functie van Wedstrijdsecretaris Senioren. Je valt als commissielid in een warm bad. Als wedstrijdsecretaris houdt je contacten met de selectietrainers en de overige senioren ploegen. Je bent het aanspreekpunt over wedstrijdzaken voor de bond en andere verenigingen. Je bent de zogenaamde spin in het web.

Wedstrijdsecretaris

 • Ploegenopgave via Sportlink indienen bij de bond.
 • Wedstrijden indelen in overleg met ploegen, bond en tegenstanders.
 • Incidenteel verplaatsen van wedstrijden (contact met bond)
 • Aanspreekpunt wedstrijd zaken in de ruimste zin des woords
 • Uitstippelen van beleid en visie omtrent seniorenafdeling.

Tijdsbesteding

Na een gedegen inwerktraject draai je mee met de vergaderingen van de TC. Verder heb je aan het begin van het seizoen de werkzaamheden om de wedstrijden in te delen. Gedurende het seizoen ben je aanspreekpunt omtrent wijzigingen mbt de wedstrijden.

Als je interesse hebt meld je dan bij het bestuur: bestuur@wkvroda.nl