Wat wordt er besproken op de ledenvergadering en komt in stemming?

  • Nieuwe statuten enz.

Het is dan wel zomer vakantie geweest maar we hebben niet stil gezeten. Op de ledenvergadering willen we nieuwe statuten ter goedkeuring aanbieden. De oude statuten zijn van 1980 en sterk verouderd. Er is de afgelopen decennia veel gewijzigd in het Burgerlijk Wetboek met ook gevolgen voor verenigingen. Veel bepalingen van zogenaamd  “dwingend recht” zijn er opgenomen. Dat betekent: ook al heb je het niet in de statuten staan, toch gelden die bepalingen. Dan kun je ze maar beter in je statuten opnemen, dan weet je waar je aan toe bent. We hebben de nieuwe concept statuten van de Korfbalbond gebruikt, oud lid Marieke Steenhoek werkzaam als kandidaat notaris, heeft de concepten beoordeeld die we aangeleverd hebben.

  • Huishoudelijk reglement (HHR)

Als je statuten aanpast moet je ook het HHR aanpassen, dat zijn namelijk communicerende vaten. Wat je niet in de statuten regelt (statuten moet je zo algemeen mogelijk houden), regel je in het HHR. Wat o.a. nieuw is in het HHR: dat we beklemtonen dat een vereniging draait op vrijwilligers. Van leden en ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij ook een bijdrage leveren aan dat vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld de indeling voor een kantinedienst heeft een verplichtend karakter. Indien men onverhoopt verhinderd is moet men zelf voor vervanging zorgdragen op straffe van een boete van 25 euro.

  • Gedragscode WKV Roda

Dit is een nieuw fenomeen voor Roda. Het is een gevolg van het rapport van de Staatscommissie de Vries, waarbij NOC*NSF, de sportbonden en de sportverenigingen veel kritiek kregen over seksuele intimidatie in de sport. Er is een werkgroep geweest van ouders uit de Jeugdcommissie die hiermee aan de slag gegaan is. Zij stellen een set gedragsregels voor, je mag het ook fatsoensregels noemen, voor iedereen die bij de club actief is in een bepaalde functie, maar ook voor toeschouwers, spelers, trainers/coaches! Je kunt (moet) elkaar natuurlijk altijd al aanspreken op gedrag, maar we hebben dat nu ook netjes vastgelegd. Misschien meest in het oog springend is dat wij vanaf dit seizoen van iedereen, die met jongeren jonger dan 18 jaar werkt, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) willen hebben. Die VOG-en  worden door gemeenten afgegeven en zijn onder bepaalde voorwaarden kosteloos te verkrijgen. Wij hebben inmiddels toestemming van NOC*NSF dat onze leden deze verklaringen kosteloos van zichzelf kunnen opvragen.

Als deze documenten zijn goedgekeurd is het de bedoeling dat nieuwe leden voortaan een welkomstbrief van de wedstrijdsecretarissen krijgen waarin twee links staan naar het Huishoudelijk reglement en naar de Gedragscode WKV Roda. Nieuwe leden kunnen dan meteen kennis nemen van waar Roda voor staat!

Wij gaan er maar even vanuit dat bestaande leden weten wat er in deze documenten staat….!