Wisselende resultaten

Het eerste zaalweekend met wisselende resultaten. Het ging zaterdagochtend fout bij de Topsporthal, de deur ontgrendeling werkte niet. De dag daarvoor gaf dat ook problemen en dan denk je dan komt de beheerder uit voorzorg even eerder om de deur te testen, “want alles is bespreekbaar bij het Sportbedrijf”,  maar helaas… kinderen en ouders moesten een half uur  buiten staan totdat de beheerder er was. Met als gevolg dat de hele dag de wedstrijden te laat begonnen.

Terug naar de sport de winst – en verlies partijen hielden elkaar ongeveer in even wicht. Lees verderop het vervolg.